Wat is ExamentrainerEngels.nl

ExamentrainerEngels.nl is een nieuw programma dat examentraining Engels op maat biedt. Leerlingen oefenen er gericht Cito-vraagtypes mee. Hierdoor werken zij efficiënt aan het behalen van betere resultaten voor hun examen Engels!

Met ExamentrainerEngels.nl kunnen leerlingen onder meer persoonlijke diagnostische tests doen, daarop gebaseerde persoonlijke oefenprogramma's volgen, teksten naar keuze oefenen, oefeningen uitkiezen om Cito-vraagtypes mee te trainen en oude examens maken.

Met een docentenlicentie kan de docent feedback geven, zien waar een leerling in welke periode aan heeft gewerkt, welke resultaten hij heeft behaald en voor welke Cito-vaardigheden nog oefening nodig is.

Voor wie is ExamentrainerEngels.nl

ExamentrainerEngels.nl is bestemd voor leerlingen in de bovenbouw van vwo, havo, vmbo-gl en vmbl-tl.

Wij krijgen regelmatig de vraag of de ExamentrainerEngels.nl ook voor het mbo ingezet kan worden. Het antwoord is ja. Op basis van gegevens die we hebben verkregen uit pilots met vier mbo instellingen, blijkt dat het werken met de trainer bijdraagt aan betere examenresultaten voor lezen. Het werkt op basis van dezelfde Cito-principes die in het voortgezet onderwijs worden gehanteerd. Het programma leent zich goed voor zelfstudie, waarbij de docent precies bij kan houden wat de student heeft gedaan en hoe hij het heeft gedaan. Voor meer informatie of een vrijblijvende presentatie, neem contact op met: info@examentrainerengels.nl.

Naast leerlinglicenties biedt ExamentrainerEngels.nl ook licenties voor docenten om de leerlingen mee te volgen.

Hoe werkt ExamentrainerEngels.nl

Leerlingen kunnen starten met een persoonlijke diagnostische test. Deze bestaat uit drie of vier teksten met opgaven. Op basis van de test krijgen de leerlingen advies over de Cito-vraagtypes die zij het beste kunnen trainen om maximale 'winst' op hun examen te behalen en wordt een persoonlijk oefenprogramma klaargezet.

Leerlingen kunnen ook, eventueel op aanraden van de docent, zelf oefeningen selecteren om specifieke Cito-vraagtypes mee te oefenen. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om teksten te kiezen op basis van titel, thema of niveau. De niveaus (very easy, easy, medium, difficult en very difficult) zijn afgestemd op het schooltype. Zo is een tekst met de vermelding 'difficult' in een vwo-account moeilijker dan een tekst met diezelfde vermelding in een havo- of vmbo-account.

Leerlingen kunnen in het programma examentips raadplegen. Ook kan een leerling, na een vraag één keer fout beantwoord te hebben, feedforward opvragen. Hij of zij krijgt dan aanwijzingen om de vraag, evenals soortgelijke vragen, bij de volgende poging wél juist te beantwoorden*.

Bovendien kunnen leerlingen oude examens oefenen. Deze zijn via de site als pdf te downloaden.

In hun persoonlijke werkomgeving hebben leerlingen een overzicht van de teksten, oefeningen en persoonlijke diagnostische tests die zij gedaan hebben en zien zij wanneer zij eraan gewerkt hebben, welke resultaten zij behaald hebben en op welke punten zij nog verbetering kunnen behalen.

Met een docentlicentie heeft de docent eveneens toegang tot deze informatie. Bovendien kan de docent via het systeem commentaar, aanbevelingen, etc. aan een leerling verstrekken.

Leerlingen en docenten kunnen kiezen tussen een Nederlandstalige en een Engelstalige versie van de examentrainer.

*Geldt niet voor de persoonlijke diagnostische test.

Waarom ExamentrainerEngels.nl

  • ExamentrainerEngels.nl traint efficiënt: leerlingen oefenen alleen datgene waarmee zij verbetering kunnen behalen.
  • ExamentrainerEngels.nl biedt feedforward op maat.
  • Met ExamentrainerEngels.nl hebben leerlingen een rijke hoeveelheid teksten en oefeningen tot hun beschikking, op alle niveaus.
  • De teksten, vraagtypes en oefeningen zijn geënt op de Cito-examens.
  • ExamentrainerEngels.nl bevat handige examentips.
  • Bij ExamentrainerEngels.nl kunnen leerlingen oude examens oefenen om te zien hoe zij ervoor staan.
  • Docenten hebben zicht op wat de leerlingen gedaan hebben en op de punten waar een leerling nog verbetering kan realiseren.